Alles in Ontwikkeling

Alles in Ontwikkeling

Alles is in ontwikkeling

Laatst las ik een stuk van little Grandmother Keisha over de verschuiving van de aardas. Volgens haar is de aarde al een heel eind opgeschoven. Dit is te merken aan allerlei veranderingen in de natuur. Vogels raken in de war en vliegen naar delen van de aarde waar ze hiervoor nog nooit zijn geweest. Walvissen en andere grote zeedieren komen voor op plekken waar ze normaal niet horen te zwemmen. In de krant stond dat de beren in Spanje dit jaar geen winterslaap hebben gehouden.

 
Alles is in ontwikkeling

Ook wij mensen zijn ons sneller aan het ontwikkelen. Steeds meer mensen komen er achter dat ze hoogsensitief zijn. Nog even en ik kan een wachtlijst gaan aanmaken. Binnen deze groep mensen gaat de ontwikkeling erg snel. Men kan zich makkelijker overgeven aan dát wat zich aandient. Makkelijker de stap zetten om aan zichzelf te gaan werken.

 

Begin deze week was ik in Hoonhorst voor een lezing over hoogsensitiviteit. Het was voor mij erg prettig om te zien dat nu ook veel ouderen interesse hebben in dit onderwerp. Deze generatie van ouderen is zelf vaak niet opgevoed met het uiten van gevoelens. Toch ontkomen ook zij niet aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkeling die ons van het hoofd naar ons hart laat gaan.

Alleen al door bij een lezing aanwezig te zijn helpt hen om in hun eigen omgeving vanuit een nieuwe blik te kijken naar als die mensen die nog worstelen met hun gevoeligheid. Hoe meer mensen begrijpen waar dit vandaan komt, hoe makkelijker er over gesproken kan worden en hoe sneller de ontwikkeling van iedereen kan gaan.

Medemenselijkheid, gezamenlijke verantwoording voor het welzijn van iedereen, zijn thema’s die nu erg actueel zijn. Sla de krant maar open of je komt het tegen. Alle moeilijke thema’s, alle achterkamertjes praktijken, alles komt nu aan het licht. Het is aan ons om niet weer te blijven hangen in oordelen en negatieve gevoelens. Juist nu hebben we de kans om te kiezen voor een positieve verandering.

 
Als de zon

Onze diepste angst, is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af:

Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.

Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.

Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

                    Nelson Mandela

About Author

Vibha

Als natuurgeneeskundig therapeut, help ik je met mijn therapie om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wilt. We onderzoeken welke gebeurtenissen en mensen van invloed waren op jou. Welk gedrag ooit handig was, maar nu niet meer. Ik help je te voelen wat klopt en wat niet.

Bericht Commentaar