Wat is EMDR therapie?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie ontstond in 1989. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Zie ook de informatie op pagina Werkwijze

 

Voor wie is een EMDR-therapie behandeling zinvol?

EMDR therapie werkt goed na een traumatische ervaring, vooral als dit problemen oplevert in het dagelijkse leven. Soms kan het zich uiten in lichamelijke of burn-out klachten. Ook terugkerende conflicten kan een trauma als ondergrond hebben. Vaak is een trauma opgelopen in de jeugdjaren. Door de heftigheid op dat moment is het veelal weg gestopt. Doordat het trauma niet is verwerkt komt het op latere leeftijd op onverwachte momenten weer naar boven.

Wat is het resultaat van een EMDR therapie behandeling?

Iedere ervaring komt via onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) in de hersenen terecht. Hier wordt eerst de emotie van de ervaring verwerkt. Dan pas gaat de informatie verder naar een ander onderdeel van onze hersenen waar de inhoud van de ervaring wordt verwerkt.

Bij een heftige ervaring, blokkeren de hersenen omdat de activiteit te groot is. Hierdoor wordt de gebeurtenis opgeslagen als beelden en geluiden met heftige emoties. Ze worden niet verwerkt. Als reactie op het niet verwerken van de nare gebeurtenis, kan je lichamelijke of geestelijke klachten krijgen. Je begrijpt niet waar de oorzaak van je klachten ligt omdat de informatie in het voorste gedeelte van de hersenen is blijven steken. De inhoud is dus nog niet verwerkt.

Samenvattend kan je zeggen dat sommige ervaringen uit de vroege jeugd bepalend blijven op ons gedrag van nu of nare ervaringen blijven geven zoals nachtmerries, flashbacks, vermijdend of angstig gedrag. Wanneer dit gedrag aan bepaalde criteria voldoet wordt dit Post Traumatische Stress Stoornis (PTTS) genoemd.

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

is een snelle en effectieve methode om deze heftige gevoelens alsnog te verwerken. Ik ondersteun het verwerkingsproces met handbewegingen die met de ogen moet worden gevolgd. Als je tegelijkertijd aan de traumatische gebeurtenis denkt verschuiven de vastgezette emoties in je hersenen naar het gedeelte waar het nu wel kan worden verwerkt. Hierdoor verdwijnt de emotionele lading en wordt het minder pijnlijk om aan de gebeurtenis terug te denken, het wordt zachter.

Ga voor uitgebreide informatie naar:  EMDR wikipedia