Vibha Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie

 

Vibha van ‘t Erve, hierna genoemd als “De Therapeut” gevestigd te Deurzerdiep 30, 8032 NA Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Therapeut via het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.
Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

 

Persoonsgegevens die de Therapeut verwerkt 

De Therapeut verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van de Therapeut en/of omdat je deze gegevens zelf aan de Therapeut verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de Therapeut verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

 • Je opgegeven naam
 • Je opgegeven woonplaats
 • Je opgegeven telefoonnummer
 • Je opgegeven E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van
  de reden waarom je contact opneemt.

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die de Therapeut verwerkt 

De Therapeut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
–   Je gezondheid.

Je hoeft niet iets over je gezondheid te schrijven in het contactformulier, dit wordt besproken in het kennismakingsgesprek.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag de Therapeut persoonsgegevens verwerkt 

De Therapeut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–   Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

–   Hulpvraag en achtergrondgegevens archiveren dit nodig zijn voor de behandeling.

–   De Therapeut is wettelijk verplicht om een dossier bij te houden opgelegd door de WGBO, Wet op de Geneeskundige
Behandeling Overeenkomst.
–   Opstellen van zorgnota’s.

Op een zorgnota staan de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw polisnummer zorgverzekering
 • De behandeldatum
 • Een korte omschrijving van de zorg, natuurgeneeskundig consult
 • De kosten van het consult

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

De Therapeut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De Therapeut bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij de Therapeut navragen wat de bewaartermijn is van jouw persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De Therapeut verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in overleg met jou.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de Therapeut, sluit de Therapeut een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Therapeut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die worden toegepast 

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Therapeut en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de Therapeut door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt. De Therapeut neemt vervolgens per telefonisch contact met jouw op.

De Therapeut reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Therapeut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de LVNG of de TBNG, de Stichting Tuchtrecht Beoefenaren Natuurlijke Gezondheidzorg.

 

Hoe de Therapeut persoonsgegevens beveiligt 

De Therapeut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De Therapeut is wettelijk verplicht om een dossier bij te houden opgelegd door de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. Dit dossier moet 15 jaar bewaard blijven in een afgesloten kast. De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot dit dossier en een wettelijk geheimhoudingsplicht, beroepsgeheim.

Uw gegevens die op de computer staan i.v.m. het aanmaken van een zorgnota en het digitale dossier zijn beveiligd met een wachtwoord.

Deze website wordt beheerd door W.L. Holthof te Zwolle, en wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingsprovider VIP internet die voldoet aan de AVG. Dit wordt geborgd binnen een Verwerkersovereenkomst tussen de Therapeut en de beheerder van deze website.

Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar de Therapeut via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Therapeut door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

 

Veiligheid van gegevensverwerking via internet 

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch de Therapeut aansprakelijk.

 

Links naar andere websites van derden 

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijziging privacyverklaring 

De beheerder en de Therapeut behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.