Vibha Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie

 

Heb je een klacht over de behandeling van Vibha?

Als gecertificeerd Natuurgeneeskundig Therapeut ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). Ik houd me aan de beroepscode van deze vereniging . Hierin staan regels over privacy, geheimhoudingsplicht en de omgang met andere zorgverleners.

De vereniging heeft een klachtenreglement en beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijk tuchtcollege.
Lees meer over de klacht- en tuchtregeling op de site van het LVNT.

 

 

 


Ik werk op basis van vertrouwen, openheid en wederzijds respect.

Ben je ontevreden over de behandeling, dan bespreek ik dit graag met je. Kun of wil je dit niet met mij bespreken, dan kun je terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SCAG.

 

Gegevens van RBCZ en SCAG 

Het College van Toezicht van het RBCZ en SCAG behandelt je klacht.

RBCZ-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

 

 

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidzorg

Heb je nog vragen?  Bel of  stuur mij een mailtje!